İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1190

 İZNİK  BELEDİYE   BAŞKANLIĞINDAN   İLAN

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 22.12.2017 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:23 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı A Blok No:24 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:13 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:15 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,

Çamdibi Mahallesi;2.Kat kahvehane

Sansarak Mahallesi; Köy  kahvehanesi,

Müşküle Mahallesi; Dübekli kahvehane ve Çınarlı kahvehane,

Çiçekli Mahallesi; Muhtarlık Binası alt kat internet salonu,

Derbent Mahallesi; Cami altı No:3 adresinde kayıtlı işyeri,

İnikli Mahallesi; 960 parselde kayıtlı 9.350,00 m² zeytinlik, İnikli Mahallesi (Ömerli Mevkii) 1766 parselde kayıtlı 9.588,00 m² zeytinlik,

Mecidiye Mahallesi; 623 parselde kayıtlı 2.525,00 m² tarla ,

Mahmudiye Mahallesi; 32 parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarla ,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:23 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı A Blok No:24 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 510,00 TL olup %3 geçici teminatı 608,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici teminatı 310,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:13 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici teminatı 310,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 520,00 TL olup %3 geçici teminatı 620,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:15 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici teminatı 310,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 315,00 TL olup %3 geçici teminatı 376,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi;2.Kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Sansarak Mahallesi; Köy  kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.

Müşküle Mahallesi; Dübekli kahvehanenin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Çınarlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 560,00 TL olup %3 geçici teminatı 668,00 TL’dir.

Çiçekli Mahallesi; Muhtarlık Binası alt kat internet salonunun aylık muhammen bedeli 75,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi; Cami altı No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

İnikli Mahallesi; 960 parselde kayıtlı 9.350,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 5.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 497,00 TL’dir. İnikli Mahallesi (Ömerli Mevkii) 1766 parselde kayıtlı 9.588,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.490,00 TL’dir.

Mecidiye Mahallesi; 623 parselde kayıtlı 2.525,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 50,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 32 parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.150,00 TL olup %3 geçici teminatı 115,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

İLAN OLUNUR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here