İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1240

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 19.01.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl, Konak Çarşısı D-E-F-G Blok 1. kattaki işyerleri -5- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:3-23 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:21 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:22 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı D Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı E Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı F Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı G Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Sanayi Çarşısı 3.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Mustafalı Mahallesi; Küçük kahvehane,
Göllüce Mahallesi; 2081 sayılı parselde kayıtlı 50,00 m² arsa

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir.
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir.
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:3-23 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 550,00 TL olup %3 geçici teminatı 656,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 305,00 TL olup %3 geçici teminatı 364,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 305,00 TL olup %3 geçici teminatı 364,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 605,00 TL olup %3 geçici teminatı 721,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:21 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:22 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.
Konak Çarşısı D Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.
Konak Çarşısı E Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.
Konak Çarşısı F Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.
Konak Çarşısı G Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 270,00 TL olup %3 geçici teminatı 322,00 TL’dir. Sanayi Çarşısı 3.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 315,00 TL olup %3 geçici teminatı 376,00 TL’dir.
Mustafalı Mahallesi; Küçük kahvehanenin aylık muhammen bedeli 390,00 TL olup %3 geçici teminatı 465,00 TL’dir.
Göllüce Mahallesi; 2081 sayılı parselde kayıtlı 50,00 m² arsanın aylık muhammen bedeli 130,00 TL olup %3 geçici teminatı 155,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here