İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
269

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 09.03.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl, Mecidiye Mahallesi 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz -10- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahasındaki kahvehane,

Tacir Mahallesi; 40 tonluk kantar,

Derbent Mahallesi; Muhtarlık binası No:2 adresindeki kahvehane,

Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesi,

Müşküle Mahallesi; 2.Kat Lojman,

Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Mecidiye Mahallesi; 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarla,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 610,00 TL olup %3 geçici teminatı 727,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal sahasındaki kahvehanenin aylık muhammen bedeli 490,00 TL olup %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; 40 tonluk kantarın aylık muhammen bedeli 300,00 TL olup %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi; Muhtarlık Binası No:2 adresindeki kahvehanenin aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.

Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 950,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.132,00 TL’dir.

Müşküle Mahallesi; 2.Kat Lojmanın aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL olup %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir.

Mecidiye Mahallesi; 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 900,00 TL olup %3 geçici teminatı 431,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here