İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 09.06.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle (Kaynarca Mahallesi Kantar 10 yıl) diğer iş yerleri 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Boyalıca Mahallesi; Sebze ve meyve pazarı No:17 adresinde kayıtlı işyeri, sebze ve meyve pazarı No:22 adresinde kayıtlı işyeri, sebze ve meye pazarı No:23 adresinde kayıtlı işyeri,
Karatekin Mahallesi; 40 tonluk kantar ve Çay Ocağı,
Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi, Düğün salonu
Kaynarca Mahallesi; Pazaryerinde bulunan 40 tonluk kantar, Kaynarca Sokak 27 Numaralı Köy kahvehanesi ve Kaynarca Sokak No:27/A adresinde kayıtlı işyeri,
Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin üstü 2. katta bulunan işyeri, Köy lojmanı,
Müşküle Mahallesi; 706 parselde kayıtlı mesire yeri, Köy içi No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Hisardere Mahallesi; Hisardere Sokak No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Mahmudiye Mahallesi; 30 parsel 11.000 m2 tarla,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Boyalıca Mahallesi; Sebze ve meyve pazarı No:17 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir. Sebze ve meye pazarı No:22 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir. Sebze ve meyve pazarı No:23 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir.
Karatekin Mahallesi; 40 tonluk kantar ve çay ocağı aylık muhammen bedeli 1.800,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.145,00 TL’dir.
Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 1.820,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.169,00 TL’dir. Düğün salonunun aylık muhammen bedeli 1.210,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.442,00 TL’dir.
Kaynarca Mahallesi; Pazaryerinde 40 tonluk kantarın aylık muhammen bedeli 850,00 TL olup %3 geçici teminatı 4.880,00 TL’dir. Kaynarca Sokak 27 Numaralı Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 335,00 TL olup %3 geçici teminatı 401,00 TL’dir. Kaynarca Sokak No:27/A adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 95,00 TL olup %3 geçici teminatı 114,00 TL’dir.
Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin 2. katta bulunan işyerinin aylık muhammen bedeli 130,00 TL olup %3 geçici teminatı 155,00 TL’dir. Köy lojmanının aylık muhammen bedeli 105,00 TL olup %3 geçici teminatı 126,00 TL’dir.
Müşküle Mahallesi; 706 parselde kayıtlı mesire yerinin aylık muhammen bedeli 605,00 TL olup %3 geçici teminatı 721,00 TL’dir. Köy içi no:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 95,00 TL olup %3 geçici teminatı 114,00 TL’dir.
Hisardere Mahallesi; Hisardere Sokak No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 65,00 TL olup %3 geçici teminatı 78,00 TL’dir.
Mahmudiye Mahallesi; 30 parsel 11.000 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.450,00 TL olup %3 geçici teminatı 144 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.