Toplantı Tarihi :02.01.2018
Toplantı Dönemi : OCAK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan V. SÜLEYMAN CANDAR
BULUNANLAR :Aza:, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, İSMAİL UĞUR

Karar Tarihi :02.01.2018

Karar Sayısı : 1

Aralık 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması  gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada 12 oy alan Yusuf BİÇER, 12 oy alan Öner ERİM, 12 oy alan İsmail PENCİK, 12 oy alan Dündar KOYUTÜRK,  12 oy alan Müceher EGEMEN    Denetim Komisyonu üyeliğine  seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2018 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine    mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince  oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile  görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek  1 günlük ücretin brüt 200-TL olarak belirlenmesine   mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek   Huzur Hakkının brüt 97TL. olarak   belirlenmesine  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 6

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince  ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 100TL olarak uygulanmasına  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 7

5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen,  hüküm  gereğince, Zabıta  personeline 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 350 TL  olarak ödenmesine mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere  Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1100.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 9

Belediyemizin Veterinerlik  işlerini yürütmek üzere  Veteriner kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 800.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede    Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin   brüt  5.859,16 TL olarak  uygulanması ve 2018 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması  teklifi  oylamaya sunularak  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11

5393Sayılı Belediye Kanununun,6360 Sayılı kanunun 17.maddesi ile değişik, 14.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, İznikspor Kulübüne nakdi yardım yapılması talebinin   Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 12

İlçemizin Kuzey  ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği talep dilekçelerinin  İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13

Şubat 2018 ayı meclis toplantısının 6 Şubat Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14

İlçemiz Beyler, Mahmut Çelebi, Mustafa Kemal Paşa, Selçuk, Eşrefzade,Yeni, Yeşil Camii, Boyalıca, Elbeyli, Çiçekli ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan aynı isimli sokak ve cadde isimlerinin Mekansal Adres Kayıt Sistemine entegrasyonunun doğru yapılabilmesi için Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 11. maddesine göre mükerrer sokak isimlerinin değiştirilmesi gerekmekte olup,  önergenin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 15

İlçemiz Beyler Mahallesi Konak Çarşısı D-E-F-G Blok üstleri 1. Katta bulunan 4 adet dükkanın 5 yıl süre ile kiraya çıkartılmasına ve iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine  Dündar KOYUTÜRK’ ün red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Katip                                                  Katip                                       Başkan V.
Öner ERİM                                     Necmettin ÇÖMEZ              Süleyman CANDAR

Karar Tarihi :06.02.2018
Karar Sayısı : 16
Ocak 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 17
İlçemiz Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2 tarlanın 10 yıl süre ile kiraya çıkartılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2 tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18
İznik Elbeyli 1/1000 Uygulama Revizyon İmar planı için dilekçe veren D12 no.lu dilekçe sahibi Mehmet SÜMER, D29 nolu dilekçe sahibi Refik KIRLI’ya ait dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
İznik Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 günlü Şubat Ayı toplantısına ait gündemin 4. maddesini teşkil eden İmar Komisyonu Raporları okunarak yapılan müzakeresi sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporların aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20
Mart 2018 ayı meclis toplantısının 6 Mart Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 21
İznik İlçesi M.K.Paşa Mahallesi 36 ada 225 parsel numaralı taşınmazda HFS Polimer Plastik Geri Dönüşüm Eğitim Kurumları İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan “Tehlikesiz atık, ambalaj atığı toplama ayırma ve geri kazanım tesisinin” ilçemizde faaliyete geçirilmesinin incelenmek üzere Çevre Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip           Katip                      Başkan
Öner ERİM   Necmettin ÇÖMEZ    Osman SARGIN

Toplantı Tarihi: 27.02.2018
Toplantı Dönemi: ŞUBAT
Birleşim Sayısı : OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı:1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

BULUNMAYANLAR: DÜNDAR KOYUTÜRK, MERAL DÖNMEZ,

Karar Tarihi :27.02.2018

Karar Sayısı : 22

İznik Belediyesi Mehter Takımımız Almanya’da yapılacak olan  İnternational Musikparade Festivaline  davet  edildiğinden, Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 43 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun  masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 15.03.2018-19.03.2018 tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23

Belediyemizin Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan “Temizlik İşleri Ve Diğer Hizmetlerde Kullanılmak üzere  Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesi; yıllara sari yapılması ile ilgili talebin  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine  ve 06.03.2018 Salı  günü saat:15.00 da yapılacak olan  Mart ayı olağan meclis  toplantısında   görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                Katip                           Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ      Osman SARGIN