Meclis Kararları

Toplantı Tarihi : 05.09.2017
Toplantı Dönemi : EYLÜL
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı : Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi :05.09.2017

Karar Sayısı : 114
Ağustos 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 115
İlçemiz Selçuk Mahallesi 401 ada, 3 sayılı parselde kayıtlı 1.681,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 116
İlçemiz İnikli Mahallesi 936 sayılı parselde kayıtlı zeytinlik vasfındaki 19.125,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 117
Ekim 2017 ayı meclis toplantısının 3 Ekim 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 118
5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin (d) bendinde ‘’Borçlanmaya karar vermek” meclisin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
Bundan dolayı 1.500.000,00-(Bir milyon beş yüz bin Türk lira)TL ye kadar kamu ve özel bankalardan kredi borçlanması yapmaya, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu borçlanmayla ilgili olarak teminat göstermeye, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’nın yetkilendirilmesine CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 119
İlçemiz Selçuk Mahallesi Üyücek Mevkii 362 ada 24 parseldeki arsa vasfındaki 30.114,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın satışının, 03Ekim 2017 Salı günü saat 15:00 yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.


     Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez