İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1560

1-İznik Belediyesine ait aşağıda marka,model ve plakaları yazılı araçların satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (arttırma ) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İznik Belediyesine ait araçların satış ihalesi 17/11/2017 Cuma günü Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık odasında Belediye encümeni huzurunda saat 15:00 ‘ de yapılacaktır.

16 İZB 12-02 PLAKALI MASTAŞ Marka Kazıcı-Yükleyici 2000 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 9.350,00 TL olup %3 geçici teminatı 281,00 TL’dir.

41 DA 056 PLAKALI MERCEDES-BENZ Marka otobüs 1985 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 5.050,00 TL olup %3 geçici teminatı 152,00 TL’dir.

16 FCZ 54 PLAKALI HYUNDAI Marka Kamyonet 1997 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 7.300,00 TL olup %3 geçici teminatı 219,00 TL’dir.

16 H 2860 PLAKALI FORD Marka kamyon 1994 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 10.100,00 TL olup %3 geçici teminatı 303,00 TL’dir.

16 H 3438 PLAKALI RENAULT Marka otomobil 1985 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 1.700,00 TL olup %3 geçici teminatı 51,00 TL’dir.

16 H 1889 PLAKALI MERCEDES-BENZ Marka otobüs 1987 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 5.210,00 TL olup %3 geçici teminatı 157,00 TL’dir.

3-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort