İznik Belediye Başkanlığından

0
1522

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 17.11.2017 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:17 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:21 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Çamdibi Mahallesi; 2.Kat kahvehane
Sansarak Mahallesi; Köy kahvehanesi,
Çakırca Mahallesi; 1 Nolu Sanayi dükkanı,
Elbeyli Mahallesi; Hürriyet Caddesi Spor Salonu,
Göllüce Mahallesi; 2115 sayılı parselde kayıtlı 3.150,00 m² bahçe ve tarla vasfındaki taşınmaz,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:17 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:21 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; 2.Kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 160,00 TL olup %3 geçici teminatı 191,00 TL’dir.
Sansarak Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 375,00 TL olup %3 geçici teminatı 447,00 TL’dir.
Çakırca Mahallesi; 1 Nolu Sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi; Hürriyet Caddesi Spor Salonunun aylık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.192,00 TL’dir.
Göllüce Mahallesi; 2115 sayılı parselde kayıtlı 3.150,00 m² bahçe ve tarla vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.
5-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort