İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1215

Mülkiyeti İznik Belediyesine ait Dırazali Mahallesi Muhtarlık Binası 2.Kat İşyeri, 393 Parsel 2.600 m2 zeytinlik, 149 Parsel 5.225 m2 zeytinlik ,
Çamdibi Mahallesi 819 Parsel 3.412 m2 zeytinlik, 818 Parsel 3.138 m2 zeytinlik,
Dereköy Mahallesi 38 Parsel 16.425 m2 bağ,
2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 19.02.2015 Perşembe günü saat 15:00 ‘de Belediye Hizmet Binasında Encümen huzurunda kiraya verilecektir.
İştirakçilerin istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat önce Belediye Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Gelir Şefliğinden ücretsiz temin edilebilir.