İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1190

Mülkiyeti Belediyemize ait Eşrefzade Mahallesi kapalı pazaryeri ile,
Müşküle Mahallesi Köy içi 1Nolu İşyeri 26.02.2015 Perşembe günü saat 15:00’de 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek, ayrıca aynı gün ve saatte Bayındır Mahallesi l7.000 m2 tarla, 8.700 m2 elmalık, 13.200 m2 tarla,
Ömerli Mahallesi 1.000 m2 arsa, 875 m2 arsa, 1.100 m2 tarla,
Çamoluk Mahallesi 10.700 m2 tarlanın. 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulüyle Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda satışı gerçekleşecektir.
İhaleler ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur