İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1167

Mülkiyeti İznik Belediyesine ait;
Aydınlar Mahallesi 112 Ada 1 Parsel 7.114,97 m2 tarla,
Derbent Mahallesi 1002 Parsel 10.600 m2 tarla,
Çamoluk Mahallesi 416 Parsel 24.100 m2 tarla,
Müşküle Mahallesi 2654 Parsel avlulu kerpiç ev 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 02.04.2015 Perşembe günü saat 15:00 ‘de Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında açık arttırma usulü ile satışları yapılacaktır.
İştirakçilerin istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat önce Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.