İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
718

İznik Belediyesine ait Ticari Tesis İşhanı binasında bulunan işyerlerinin ihalesi, 15 gün süre ile pazarlığa bırakılmıştır.

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İznik Belediyesine ait M.Çelebi mahallesi Kılıcaslan caddesi üzerinde Tapuda 30L-III-d 3 pafta , 148 ada, 1 parselde kayıtlı Ticari Tesis İşhanı binasında bulunan ve kat mülkiyetleri tesis edilerek tapuya işyeri olarak tescilleri yapılmış olan, Zemin Kat B Blok; 8 nolu (49.90 m2), 10 nolu (22.66 m2), 11 nolu (35.54 m2), 12 nolu (47.35 m2), 15 nolu (26.71 m2), 18 nolu (8.9 m2) bağımsız bölümler,

1.Normal Kat B Blok; 26 nolu (18.50 m2), 28 nolu (46.38 m2), 29 nolu (43.66 m2) bağımsız bölümler, 2.Normal Kat A Blok; 24 nolu (15.57 m2), 2.Normal Kat B Blok; 36 nolu (34.83 m2), 39 nolu (67.52 m2), 40 nolu (37.88 m2),41 nolu (37.88 m2), 42 nolu (36.86 m2) bağımsız bölümler satışa çıkartılmıştır.
2- Zemin Kat B Blok; 8 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 124.750-TL olup, geçici teminatı 3.743-TL, 10 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 56.650- TL olup, geçici teminatı 1.700-TL, 11 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 88.850-TL olup, geçici teminatı 2.666-TL,12 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 118.375- TL olup, geçici teminatı 3.552-TL,15 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 66.775-TL olup, geçici teminatı 2.004-TL,18 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 22.250- TL olup, geçici teminatı 668-TL, 1.Normal Kat B Blok; 26 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 32.375-TL olup, geçici teminatı 972-TL,28 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 81.165-TL olup, geçici teminatı 2.435-TL,29 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 76.405- TL olup, geçici teminatı 2.292-TL, 2.Normal Kat A Blok; 24 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 27.248-TL olup, geçici teminatı 818-TL, 2.Normal Kat B Blok; 36 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 60.955-TL olup, geçici teminatı 1.829-TL,39 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 118.160- TL olup, geçici teminatı 3.545-TL,40 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 66.290-TL olup, geçici teminatı 1.989-TL, 41 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 66.290- TL olup, geçici teminatı 1.989-TL, 42 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 64.505-TL olup, geçici teminatı 1.935-TL.dır.
İhalesi 11.09.2014 Perşembe günü saat :15.00 da 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İstenen Belgeler;
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Geçici teminat belgesi ( Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine banosu )
c) İmza sirküleri ( Tüzel kişilerde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)
d) İsteklilerin adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
İsteklilerin ihaleye katılmak için 4.maddede istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat öncesine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. 29.08.2014

İLAN OLUNUR