İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
700

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmaz mallar 25.12.2014 Perşembe günü saat 15,00’de 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık attırma usulü yapılacak İhaleyle -(3) -yıl süre ile kiraya verilecektir.
Müşküle Mahallesi Çınarlı Kahvehane,Yeni Kahvehane,Dübekli Kahvehane,
İnikli Mahallesi Köy Kahvehanesi,
Mahmut Çelebi Mahallesi Kasaplar Çarşısı No:8,
Beyler Mahallesi Konak Çarşısı E Blok No:1,Konak Çarşısı E Blok No:18,
Derbent Mahallesi Muhtarlık Altı 2 Nolu Kahvehane,Cami Altı 2 Nolu Dükkan,Cami Altı 3 Nolu Dükkan,
Mustafalı Mahallesi Büyük Kahvehane,
Yeşil Cami Mahallesi Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:5
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir Şefliğinde ücretsiz görülebilir. Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.