İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1060

Mülkiyeti İznik Belediyesine ait Boyalıca Mahallesi 164 ada 11 parsel 16.325 m2 zeytinlik,
164 ada 10 parsel 3.225 m2 zeytinlik,
Aydınlar Mahallesi 112-1 parsel 7.114 m2 tarla,
İnikli Mahallesi 905 parsel 10.350 m2 zeytinlik,
Ömerli Mahallesi 2564 parsel 4.175 m2 tarla,
Yörükler Mahallesi 381 parsel 600 m2 samanlık 29.01.2015 Perşembe günü saat 15:00’de 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulüyle Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur