İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
646

Mülkiyeti İznik Belediyesine ait Mahmut Çelebi Mahallesi Kasaplar Çarşısı No:8,
Derbent Mahallesi Muhtarlık altı 2 nolu kahvehane,
Beyler Mahallesi Konak Çarşısı A Blok 22,23,25 nolu dükkanlar,
Mahmudiye Mahallesi 32 parsel 6000 m2 tarla 05.02.2015 Perşembe günü saat 15:00’de 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulüyle Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur