İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
600

Mülkiyeti Belediyemize ait, Beyler Mahallesi Konak Çarşısı G Blok No:1
adresindeki işyerinin -3-yıl süre ile kiraya verilmesi ile 8 ton hurda demir malzemenin satışı ihalesi açık arttırma sureti ile 11.06.2015 Perşembe günü saat 15:00 de yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartnameler gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.