İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
624

Mülkiyetleri Belediyemize ait
Çamdibi Mahallesinde bulunan kantar, 2 ve 3 Nolu iş yerlerleri 25.06.2015 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle, 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile -3- yıllık kiraya verilecektir.
İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.