İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
599

Mülkiyetleri Belediyemize ait
Çamdibi Mahallesi 1 nolu pazaryeri dükkan,
Beyler Mahallesi Konak Çarşısı E Blok No:10 adresindeki işyerleri 3-yıl,
Dırazali Mahallesi 149 parsel 5.225 m2 zeytinlik,
Dırazaali Mahallesi 242 parsel 9.500 m2 tarla 18 aylık,
Çakırca Mahallesi 1507 parsel 2.075 m2 tarla,
Çakırca Mahallesi 1437 parsel 725 m2 tarla -2- yıl süre ile kiraya verilecektir.
2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 07.05.2015 Perşembe günü saat 15.00’de yapılacak İhaleyle kiraya verilecektir.
İhaleler ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.