İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1010

Mülkiyetleri Belediyemize ait
Elbeyli Mahallesi Sebze ve meyve Hali 2431 Parsel 75 m2 yükleme peronu 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usülü ile 14.05.2015 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -1-yıl süre ile kiraya verilecektir.
İhale ile ilgili şartnameher gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.