İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
590

Mülkiyeti Belediyemize ait
Çakırca Mahallesinde bulunan H23-A-04-D-B pafta 1251 Nolu parsel 330 m2 tarla
02.07.2015 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle, 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.