İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1084

Mülkiyetleri İznik Belediyesine ait Candarlı Mahallesi 223 parsel 3100 m2 tarla,
250 parsel 1400 m2 tarla, 255 parsel 2000 m2 tarla,
Yörükler Mahallesi, 352 parsel 750 m2 tarla, 1151 parsel 140 m2 kargil yağhane,
Çamoluk Mahallesi, 416 parsel 24.100 m2 tarlanın satışı
2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 06.08.2015 Perşembe günü saat 15:00 ‘de Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
İştirakçilerin istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat önce Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.