İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
698

Mülkiyetleri İznik Belediyesine ait, aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların Satış işleri yapılacaktır.
İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 26.11.2015 Perşembe günü saat 15:00‘de Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
Tacir Mahallesi; 4373 parsel 1.503,00 m2 tarla, 4368 parsel 574,00 m2 tarla, 1396 parsel 1.700,00 m2 tarla, 4363 parsel 298,00m2 tarla, 4366 parsel 46,00m2 tarla, 4369 parsel 144,00 m2 tarla, 4361 parsel 106,00 m2 tarla, 4227 parsel 142,00 m2 tarla,
Orhaniye Mahallesi; 108 ada 21 parselde kayıtlı 172,89 m2 arsa, 108 ada 19 parselde kayıtlı 91,64 m2 arsa, 108 ada 11 parselde kayıtlı 139,78 m2 arsa, 108 ada 13 parselde kayıtlı 125,99 m2 arsa, 108 ada 16 parselde kayıtlı 308,53 m2 arsa,
Bayındır Mahallesi; 1041 parselde kayıtlı 1.600,00 m2 tarla, 1229 parselde kayıtlı 38,00 m2 arsa, 552 parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla, 543 parselde kayıtlı 856,00 m2 tarla,
İhsaniye Mahallesi; 399 parselde kayıtlı 72,00 m2 ahşap ev, 491 parselde kayıtlı 569,00 m2 arsa,
Osmaniye Mahallesi; 487 parselde kayıtlı 328,00 m2 arsa,
Alakaya Mahallesi; 542 parselde kayıtlı 1.856,00 m2 arsalı kerpiç ev,
Sarıağıl Mahallesi; 753 parselde kayıtlı 18.000,00 m2 tarla,

İştirakçilerin istenilen belgeleri 26.11.2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.