İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
718

Mülkiyetleri İznik Belediyesine ait,aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri
Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri
Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri
Aydınlar Mahallesi; Muhtarlık altı 2 Numaralı işyeri
3 Numaralı köy kahvehanesi
Dereköy Mahallesi; 84 Numarada kayıtlı küçük köy kahvehanesi
Müşküle Mahallesi; 175 Numarada kayıtlı yeni kahvehane
Mustafalı Mahallesi; Büyük köy kahvehanesi,
Çamdibi Mahallesi; 2.kat kahvehane
Elbeyli Mahallesi; 1930 parselde kayıtlı 1.950,00 m2 zeytinlik
Müşküle Mahallesi; 868 parselde kayıtlı 425,00 m2 zeytinlik,
1286 parselde kayıtlı 1.125,00 m2 zeytinlik,
1589 parselde kayıtlı 1.525,00 m2 zeytinlik
3893 parselde kayıtlı 900,00 m2 zeytinlik,
1625 parselde kayıtlı 2.450,00 m2 zeytinlik,
3412 parselde kayıtlı 5.400,00 m2 zeytinlik,
Mustafalı Mahallesi; 1467 parselde kayıtlı 99,00 m2 zeytinlik
549 parselde kayıtlı 800,00 m2 zeytinlik
339 parselde kayıtlı 650,00 m2 zeytinlik
267 parselde kayıtlı 675,00 m2 zeytinlik
Derbent Mahallesi; 810 parselde kayıtlı 17.700,00 m2 zeytinlik
809 parselde kayıtlı 4.050,00 m2 zeytinlik
363 parselde kayıtlı 4.000,00 m2 zeytinlik
370 parselde kayıtlı 2.800,00 m2 zeytinlik
Boyalıca Mahallesi; 166 ada 197 parselde kayıtlı 1.395,58 m2 zeytinlik
166 ada 196 parselde kayıtlı 1.663,04 m2 zeytinlik
167 ada 93 parselde kayıtlı 11.567,74 m2 zeytinlik
170 ada 65 parselde kayıtlı 12.251,47 m2 zeytinlik
Aydınlar Mahallesi; 10 parselde kayıtlı 5.500,00 m2 zeytinlik
1403 parselde kayıtlı 35.050,00 m2 zeytinlik
Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı 16.425,00 m2 tarla ihaleleri,
2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 04.02.2016 Perşembe günü saat 15:00 ‘de Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
İştirakçilerin istenilen belgeleri 04.02.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.