İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
883

1-Belediyemize ait Elbeyli Mahallesi 2940 sayılı parselde kayıtlı avlulu ahşap ev 10 yıl, aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 28.07.2016 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıllığına kiraya verilecektir.

2-Elbeyli Mahallesi; 2940 sayılı parselde kayıtlı Avlulu ahşap ev,
Orhaniye Mahallesi; Çok amaçlı toplantı salonu ve spor merkezi,
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı G Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı E Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri,
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 3.Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Hal Sahası Peronaltı No:16 adresinde kayıtlı işyeri,
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryerinde bulunan kantar,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Elbeyli Mahallesi; 2940 sayılı parselde kayıtlı Avlulu ahşap evin yıllık muhammen bedeli 12.000,000 TL %3 geçici teminatı 3.600,00 TL’dir.
Orhaniye Mahallesi; Çok amaçlı toplantı salonu ve spor merkezinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 270,00 TL’dir.
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı G Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL olup %3 geçici teminatı 237,60 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 3.Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 108,00 TL’dir. Hal Sahası Peronaltı No:16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL olup %3 geçici teminatı 237,60 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 160,00 TL olup %3 geçici teminatı 172,80 TL’dir. Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 118,80 TL’dir. Pazaryerinde bulunan kantarın aylık muhammen bedeli 160,00 TL olup %3 geçici teminatı 172,80 TL’dir 5-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.