İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
889

Bursa İli, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesinde I. Ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Abdulvahap Tepesinde yer alan 93 Ada, 89 ve 90 nolu parsellerin sit derecesinin KTVKK’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak III. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesine, I. Derece Arkeolojik Sit Alanının geri kalan kısmının derecesinin irdelenerek çalışma sonuçlarının Koruma Kuruluna iletilmesi ile ilgili 30.09.2016 tarih ve 6148 sayılı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden hazırlanan plan tadilatları ile ilgili
I. Halk Toplantısı 04.11.2016 Cuma Günü Saat:14.00 te Belediye Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde;
II. Halk Toplantısı 14.11.2016 Pazartesi Günü Saat:14.00 te Belediye Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
Sayın Halkımıza duyurulur.