İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1718

 İZNİK  BELEDİYE   BAŞKANLIĞINDAN   İLAN

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 22.12.2017 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:23 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı A Blok No:24 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:13 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:15 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,

Çamdibi Mahallesi;2.Kat kahvehane

Sansarak Mahallesi; Köy  kahvehanesi,

Müşküle Mahallesi; Dübekli kahvehane ve Çınarlı kahvehane,

Çiçekli Mahallesi; Muhtarlık Binası alt kat internet salonu,

Derbent Mahallesi; Cami altı No:3 adresinde kayıtlı işyeri,

İnikli Mahallesi; 960 parselde kayıtlı 9.350,00 m² zeytinlik, İnikli Mahallesi (Ömerli Mevkii) 1766 parselde kayıtlı 9.588,00 m² zeytinlik,

Mecidiye Mahallesi; 623 parselde kayıtlı 2.525,00 m² tarla ,

Mahmudiye Mahallesi; 32 parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarla ,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:23 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı A Blok No:24 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 510,00 TL olup %3 geçici teminatı 608,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici teminatı 310,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:13 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici teminatı 310,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 520,00 TL olup %3 geçici teminatı 620,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:15 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici teminatı 310,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 315,00 TL olup %3 geçici teminatı 376,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi;2.Kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Sansarak Mahallesi; Köy  kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.

Müşküle Mahallesi; Dübekli kahvehanenin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Çınarlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 560,00 TL olup %3 geçici teminatı 668,00 TL’dir.

Çiçekli Mahallesi; Muhtarlık Binası alt kat internet salonunun aylık muhammen bedeli 75,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi; Cami altı No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

İnikli Mahallesi; 960 parselde kayıtlı 9.350,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 5.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 497,00 TL’dir. İnikli Mahallesi (Ömerli Mevkii) 1766 parselde kayıtlı 9.588,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.490,00 TL’dir.

Mecidiye Mahallesi; 623 parselde kayıtlı 2.525,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 50,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 32 parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.150,00 TL olup %3 geçici teminatı 115,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

İLAN OLUNUR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort