İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1713

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 29.12.2017 Cuma günü  saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28 adresinde kayıtlı 46 m2   işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:29 adresinde kayıtlı 40 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz,

Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz, 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz, 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

İnikli Mahallesi       :  936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

 Şerefiye Mahallesi : 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

   3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28 adresinde kayıtlı 46 m2   işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 63.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.905,00 TL’dir.

 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:29 adresinde kayıtlı 40 m2 işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 59.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.785,00 TL’dir.

 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28 m2 işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 44.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.320,00 TL’dir.

   Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 81.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.430,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 78.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.340,00 TL’dir.  728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 92.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.760,00 TL’dir.

    İnikli Mahallesi : 936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 250.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 7.500,00 TL’dir.

    Şerefiye Mahallesi : 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 100.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 3.000,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak  süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

g-İhaleye iştirak edecek kişi veya tüzel kişiler, ihale şartname bedeli olan 250,00 TL’yi Belediye Gelir Şefliğine         yatırarak, ihale öncesi şartname alındı belgesini yanında bulundurmak zorundadır.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort