İZNİK’TE 2018’İN İLK MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

0
2832

2018 yılının ilk Meclisi olan Ocak ayı Meclis Toplantısı İznik Belediye Başkan Vekili Süleyman Candar başkanlığında Gençlik ve Kültür Merkezi’nde bulunan salonda gerçekleşti.

Belediye Başkan Vekili Süleyman Candar açılış konuşmasında “Sevgili meclis üyelerimiz malumunuz üzere Belediye Başkanımız Sayın Osman Sargın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ameliyatının ardından çok şükür sağlığına kavuşmuştur. Ayrıca kendileri taburcu olarak, bugün evinde istirahat ediyor. Kendisine acil şifalar diliyor, bundan sonraki yaşamında da sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Başkan Vekili Süleyman Candar 2018 yılının ilk meclis toplantısını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile, bugüne kadar vatan uğruna çarpışarak toprağa düşmüş şehitlerimiz ve 15 Temmuz da göğüslerini siper eden şehitlerimiz uğruna 1 dakikalık saygı duruşu ile başlattı.

13 Gündem ve 2 ek madde toplanan ilk madde olarak Aralık 2017 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetleri oy birliği ile onaylandı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 . maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi Üyeleri  arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu  oluşturuldu. Komisyona Yusuf  Biçer, Öner Erim, İsmail Pencik, Dündar Koyutürk ve Müceher Egemen seçildi.

Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2018 yılı aylık tatil zamanını da Ağustos 2018 olarak oy birliği ile kabul edildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi sayısı ile çalıştırılacak gün sayısı ve bu kişilere ödenecek l günlük ücreti de görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri ile ihtisas komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının tespit edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak olan ücretin tespit edilmesi, Zabıta personeline verilecek maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi, 5393 Sayılı Belediye kanununun 49.maddesi gereğince Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye ödenecek aylık net ücretin tespit edilmesi, 5393 Sayılı Belediye kanununun 49.maddesi gereğince Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak istihdam edilecek kişiye ödenecek aylık net ücretin tespit edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin görüşülmesi, 5393Sayılı Belediye Kanununun,6360 Sayılı kanunun 17.maddesi ile değişik, 14.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, İznikspor Kulübüne nakdi yardım yapılması maddeleri meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan plan tadilatı talebi ile ilgili dilekçeler görüşülmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda son olarak Şubat 2018 Meclis toplantısının 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı.