İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1775

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 19.01.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl, Konak Çarşısı D-E-F-G Blok 1. kattaki işyerleri -5- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:3-23 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:21 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:22 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı D Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı E Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı F Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı G Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Sanayi Çarşısı 3.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Mustafalı Mahallesi; Küçük kahvehane,
Göllüce Mahallesi; 2081 sayılı parselde kayıtlı 50,00 m² arsa

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir.
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir.
Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:3-23 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 550,00 TL olup %3 geçici teminatı 656,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 305,00 TL olup %3 geçici teminatı 364,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 305,00 TL olup %3 geçici teminatı 364,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 605,00 TL olup %3 geçici teminatı 721,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:21 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:22 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.
Konak Çarşısı D Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.
Konak Çarşısı E Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.
Konak Çarşısı F Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.
Konak Çarşısı G Blok 1.Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 330,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1.Blok No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 270,00 TL olup %3 geçici teminatı 322,00 TL’dir. Sanayi Çarşısı 3.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 315,00 TL olup %3 geçici teminatı 376,00 TL’dir.
Mustafalı Mahallesi; Küçük kahvehanenin aylık muhammen bedeli 390,00 TL olup %3 geçici teminatı 465,00 TL’dir.
Göllüce Mahallesi; 2081 sayılı parselde kayıtlı 50,00 m² arsanın aylık muhammen bedeli 130,00 TL olup %3 geçici teminatı 155,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort