İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
979

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 09.03.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl, Mecidiye Mahallesi 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz -10- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahasındaki kahvehane,

Tacir Mahallesi; 40 tonluk kantar,

Derbent Mahallesi; Muhtarlık binası No:2 adresindeki kahvehane,

Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesi,

Müşküle Mahallesi; 2.Kat Lojman,

Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Mecidiye Mahallesi; 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarla,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 610,00 TL olup %3 geçici teminatı 727,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal sahasındaki kahvehanenin aylık muhammen bedeli 490,00 TL olup %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; 40 tonluk kantarın aylık muhammen bedeli 300,00 TL olup %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi; Muhtarlık Binası No:2 adresindeki kahvehanenin aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.

Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 950,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.132,00 TL’dir.

Müşküle Mahallesi; 2.Kat Lojmanın aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL olup %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir.

Mecidiye Mahallesi; 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 900,00 TL olup %3 geçici teminatı 431,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort