İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1631

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 09.03.2018 Cuma günü  saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28 adresinde kayıtlı 46,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:29 adresinde kayıtlı 40,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı Zemin Kat B Blok No:11 adresinde kayıtlı 37,20 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı Zemin Kat B Blok No:12 adresinde kayıtlı 46,80 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,

    Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,

    Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m² zeytinlik vasfındaki taşınmaz, 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m² zeytinlik vasfındaki taşınmaz, 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Orhaniye Mahallesi :  108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmaz, 108 ada 16 sayılı parselde        kayıtlı 308,53 m² arsa vasfındaki taşınmaz,

 Şerefiye Mahallesi : 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Yörükler Mahallesi : 1005 sayılı parselde kayıtlı 6.650,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28 adresinde kayıtlı 46,00 m²   işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 63.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.905,00 TL’dir.

148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:29 adresinde kayıtlı 40,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 59.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.785,00 TL’dir.

148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 38.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.140,00 TL’dir.

148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı Zemin Kat B Blok No:11 adresinde kayıtlı 37,20 m²   işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 62.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.860,00 TL’dir.

148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı Zemin Kat B Blok No:12 adresinde kayıtlı 46,80 m²   işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 80.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.400,00 TL’dir.

   Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 130.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 3.900,00 TL’dir.

   Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m² zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 60.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.800,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m² zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 55.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.650,00 TL’dir.  728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 70.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.100,00 TL’dir.

    Orhaniye Mahallesi : 108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 25.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 750,00 TL’dir. 108 ada 16 sayılı parselde kayıtlı 308,53 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 64.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.920,00 TL’dir.

    Şerefiye Mahallesi : 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 85.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.550,00 TL’dir.

    Yörükler Mahallesi : 1005 sayılı parselde kayıtlı 6.650,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 51.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.530,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

   d-İmza Sirküleri.

   e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

   f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

   6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

   7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort