İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1511

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.05.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası Yeni Dükkanlar A Blok No:1 adresinde kayıtlı Çay ocağı, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yeri.

Beyler Mahallesi: Konak çarşısı A Blok No:17 adresinde ki iş yeri,

Derbent Mahallesi: Muhtarlık binası altı 2 No’lu kahvehane

Çakırca Mahallesi: Sahil kısmı 1756 parselde ki dükkan.

Mustafalı Mahallesi: Muhtarlık binası 1. kat iş yeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır

4-Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası Yeni Dükkanlar A Blok No:1 adresinde kayıtlı Çay Ocağının, muhammen bedeli 400,00 TL olup %3 geçici teminatı 477,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar D Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı A Blok No:17 adresinde ki iş yerinin muhammen bedeli 250,00 TL Olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi: Muhtarlık binası altı 2 No’lu kahvehanenin muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Sahil kısmı 1756 parseldeki dükkanın muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 131,00 TL’dir.

Mustafalı Mahallesi: Muhtarlık binası 1. kat iş yerinin muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 120,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort