İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1154

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.05.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası Yeni Dükkanlar A Blok No:1 adresinde kayıtlı Çay ocağı, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yeri.

Beyler Mahallesi: Konak çarşısı A Blok No:17 adresinde ki iş yeri,

Derbent Mahallesi: Muhtarlık binası altı 2 No’lu kahvehane

Çakırca Mahallesi: Sahil kısmı 1756 parselde ki dükkan.

Mustafalı Mahallesi: Muhtarlık binası 1. kat iş yeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır

4-Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası Yeni Dükkanlar A Blok No:1 adresinde kayıtlı Çay Ocağının, muhammen bedeli 400,00 TL olup %3 geçici teminatı 477,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar B Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkânlar D Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin, muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı A Blok No:17 adresinde ki iş yerinin muhammen bedeli 250,00 TL Olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi: Muhtarlık binası altı 2 No’lu kahvehanenin muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Sahil kısmı 1756 parseldeki dükkanın muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 131,00 TL’dir.

Mustafalı Mahallesi: Muhtarlık binası 1. kat iş yerinin muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 120,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort