İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1384

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 22.06.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri,
İzzet Peşte su sporları Tesisi ; bünyesindeki çay ocağı ve çay bahçesi,
Boyalıca Mahallesi: Hal sahası Peronaltı No:15 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası  Yeni Dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı iş yeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı işyeri,  Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri,
Aydınlar Mahallesi; Aydınlar Mahallesi No:85/ B adresinde kayıtlı Köy Kahvehanesi,
Mahmudiye Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak çarşısı B Blok  No 17-18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 610,00 TL olup %3 geçici teminatı 727,00 TL’dir. Konak çarşısı  D Blok  No 1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.
İzzet Peşte su sporları Tesisi; bünyesindeki çay ocağı ve çay bahçesinin  aylık muhammen bedeli 260,00 TL olup %3 geçici  teminatı 310,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi: Hal sahası Peronaltı  No:15 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 292,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TLolup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 135,00 TL olup %3 geçici teminatı 161.00 TL’dir. Pazaryeri No:3  adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 135,00 TL olup %3 geçici teminatı 161,00 TL’dir.
Aydınlar Mahallesi; Aydınlar Mahallesi No:85/B adresinde kayıtlı Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 135,00 TL olup %3 geçici teminatı 161,00 TL’dir.
Mahmudiye Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 203,00 TL’dir.

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

 

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort