İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1085

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 27.07.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No: 7-8 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi:  Hal sahası Peronaltı No:22 adresinde Kayıtlı işyeri,Hal Sahası Peronaltı No:23 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar  B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar  D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Elbeyli Mahallesi:Cumhuriyet Caddesi 70 Nolu Lojman,

Mustafalı Mahallesi: Muhtarlık Binası Altı Zemin Kat işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4Beyler Mahallesi: Konakçarşısı D Blok  No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 480,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 572,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Hal sahası Peronaltı  No:22 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 225,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 269,00 TL’dir. Hal Sahası Peronaltı No:23 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 225,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 269,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir. Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.  Hal Sahası Yeni Dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi 70 Nolu lojmanın aylık muhammen bedeli 225,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 269,00 TL’dir.

Mustafalı Mahallesi: Muhtarlık Binası Altı Zemin Kat adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort