İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
778

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 07.09.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Mahmudiye Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Çakırca Mahallesi; 1756 sayılı parselde kayıtlı 1.000,00 m² tarla vasfındaki taşımaz, sanayi dükkanları No:4

Çamdibi Mahallesi; 700 sayılı parselde kayıtlı 3.900,00 m² tarla vasfındaki taşımaz,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası Peronaltı No:23 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:2 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:3 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:4 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:2 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:3 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:4 adresindeki işyeri,

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Mahmudiye Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi; 1756 sayılı parselde kayıtlı 1.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL  olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir.  Sanayi dükkanları No:4 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 120,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; 700 sayılı parselde kayıtlı 3.900,00 m² tarla vasfındaki taşımazın, yıllık muhammen bedeli 500,00 TL  olup, %3 geçici teminatı 50,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; , Hal sahası Peronaltı No:23 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 299,00 TL’dir. Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:2 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.  Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:3 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.  Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:4 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.  Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:2 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:3 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382.00 TL’dir.   Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:4 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin, aylık muhammen bedeli 1.070,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.275,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort