İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
889

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 07.09.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Mahmudiye Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Çakırca Mahallesi; 1756 sayılı parselde kayıtlı 1.000,00 m² tarla vasfındaki taşımaz, sanayi dükkanları No:4

Çamdibi Mahallesi; 700 sayılı parselde kayıtlı 3.900,00 m² tarla vasfındaki taşımaz,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası Peronaltı No:23 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:2 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:3 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:4 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:2 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:3 adresindeki işyeri, Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:4 adresindeki işyeri,

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Mahmudiye Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi; 1756 sayılı parselde kayıtlı 1.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL  olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir.  Sanayi dükkanları No:4 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 120,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; 700 sayılı parselde kayıtlı 3.900,00 m² tarla vasfındaki taşımazın, yıllık muhammen bedeli 500,00 TL  olup, %3 geçici teminatı 50,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; , Hal sahası Peronaltı No:23 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 299,00 TL’dir. Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:2 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.  Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:3 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.  Hal sahası Yeni dükkanlar B Blok No:4 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.  Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:2 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:3 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382.00 TL’dir.   Hal sahası Yeni dükkanlar D Blok No:4 adresindeki işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin, aylık muhammen bedeli 1.070,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.275,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort