İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
791

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 21.09.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:1 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:2 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:8 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:9 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:11 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:12 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Gürmüzlü Mahallesi; 1063 sayılı parselde kayıtlı 2.kat kahvehane,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:1 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:2 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:8 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:9 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:11 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı Zemin Kat No:12 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 580,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 691,00 TL’dir.
Gürmüzlü Mahallesi; 1063 sayılı parselde kayıtlı 2.kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 200,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort