İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
939

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 12.10.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi : Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No: 7-8 adresinde kayıtlı işyeri.

Çamdibi Mahallesi; No:2 adresinde kayıtlı işyeri,  2. kat kahvehane.

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:6 adresinde kayıtlı iş yeri, Adapazarı Yolu Mezbaha  Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposu.

Elmalı Mahallesi: 650 sayılı parselde  kayıtlı 24.230,81 m² tarla vasfındaki taşınmaz.

Hacıosman Mahallesi: 589 sayılı parselde   kayıtlı 17.300,00m² tarla vasfındaki taşınmaz.

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; No:2 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 135,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 161,00 TL’dir. 2. kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150.00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 300,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir. Adapazarı Yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposunun aylık muhammen bedeli 300,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.

Elmalı Mahallesi: 650 sayılı parselde kayıtlı 24.230,81 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 10.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 900,00 TL‘dir.

Hacıosman Mahallesi: 589 sayılı parselde kayıtlı 17.300,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 7.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 630,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort