İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
690

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 12.10.2018 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi : Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No: 7-8 adresinde kayıtlı işyeri.

Çamdibi Mahallesi; No:2 adresinde kayıtlı işyeri,  2. kat kahvehane.

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:6 adresinde kayıtlı iş yeri, Adapazarı Yolu Mezbaha  Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposu.

Elmalı Mahallesi: 650 sayılı parselde  kayıtlı 24.230,81 m² tarla vasfındaki taşınmaz.

Hacıosman Mahallesi: 589 sayılı parselde   kayıtlı 17.300,00m² tarla vasfındaki taşınmaz.

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; No:2 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 135,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 161,00 TL’dir. 2. kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150.00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 300,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir. Adapazarı Yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposunun aylık muhammen bedeli 300,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.

Elmalı Mahallesi: 650 sayılı parselde kayıtlı 24.230,81 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 10.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 900,00 TL‘dir.

Hacıosman Mahallesi: 589 sayılı parselde kayıtlı 17.300,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 7.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 630,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort