İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
588

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 23.11.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi; Konak çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Adapazarı yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposu,

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:67 adresinde kayıtlı işyeri, No:70 adresinde kayıtlı Lojman,

Tacir Mahallesi; Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi; Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı iş yeri, hal sahası 1. Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahası 1. Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahası 2. Blok No:12 adresinde kayıtlı İşyeri,

Çamdibi Mahallesi; 837sayılı Parsel 9.450,00m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Çakırca Mahallesi; 1437 sayılı parselde kayıtlı 725,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz, 1507 sayılı parselde kayıtlı 2.075,00m²         tarla vasfındaki taşınmazlar,

Mahmudiye Mahallesi: 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00m² tarla, 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00m² tarla, 1733 sayılı   parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazlar,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi; Konak çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç) olup, % geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Adapazarı yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposunun aylık muhammen bedeli 300,00TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:67 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:70 adresinde kayıtlı lojmanın aylık muhammen bedel 225,00TL olup %3 geçici teminatı 269,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir. Hal sahası 1. Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası 1. Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası 2. Blok No:12 adresinde kayıtlı İşyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL  (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 417,00TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; 837 sayılı parselde kayıtlı 9.450,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi; 1437 sayılı parselde kayıtlı 725,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 300,00 TL  olup, %3 geçici teminatı 30,00 TL’dir.  1507 sayılı parselde kayıtlı 2.075,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 600,00 TL olup, %3 geçici teminatı 60,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarla vasfındaki taşımazın, yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL    olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir. 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 850.00TL olup, geçici teminatı 85,00 TL’dir. 1733 sayılı parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup, geçici teminatı 159,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort