İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1119

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 23.11.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi; Konak çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Adapazarı yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposu,

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:67 adresinde kayıtlı işyeri, No:70 adresinde kayıtlı Lojman,

Tacir Mahallesi; Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi; Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı iş yeri, hal sahası 1. Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahası 1. Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahası 2. Blok No:12 adresinde kayıtlı İşyeri,

Çamdibi Mahallesi; 837sayılı Parsel 9.450,00m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Çakırca Mahallesi; 1437 sayılı parselde kayıtlı 725,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz, 1507 sayılı parselde kayıtlı 2.075,00m²         tarla vasfındaki taşınmazlar,

Mahmudiye Mahallesi: 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00m² tarla, 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00m² tarla, 1733 sayılı   parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazlar,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi; Konak çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç) olup, % geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Adapazarı yolu Mezbaha Tesisleri içerisinde bulunan tüp deposunun aylık muhammen bedeli 300,00TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 358,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:67 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:70 adresinde kayıtlı lojmanın aylık muhammen bedel 225,00TL olup %3 geçici teminatı 269,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir. Hal sahası 1. Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası 1. Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası 2. Blok No:12 adresinde kayıtlı İşyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL  (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 417,00TL’dir.

Çamdibi Mahallesi; 837 sayılı parselde kayıtlı 9.450,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi; 1437 sayılı parselde kayıtlı 725,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 300,00 TL  olup, %3 geçici teminatı 30,00 TL’dir.  1507 sayılı parselde kayıtlı 2.075,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 600,00 TL olup, %3 geçici teminatı 60,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarla vasfındaki taşımazın, yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL    olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir. 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 850.00TL olup, geçici teminatı 85,00 TL’dir. 1733 sayılı parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup, geçici teminatı 159,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.