İznik Belediye Başkanlığı Mühendis Alımı Sözlü Sınav Sonuç İlanı (Başarı Listesi)

0
1086

İznik Belediye Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle 1 mühendis  alımı için 10 Aralık  2018 tarihinde  yapılan sözlü sınav neticesinde;   Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, KPSS puanları ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınmak suretiyle sınav kurulunca  belirlenen  başarılı  asıl adaya ait liste ektedir.

Sınavı asıl olarak kazanan aday,  atama işlemleri için aşağıda yer alan belgeler ile birlikte  en geç 26 Aralık  2018 tarihine kadar İznik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne  yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayın ataması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi,  atanma şartlarını taşımadığı tespit edilen ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanın atama işlemi iptal edilecektir.

İlan olunur.

İstenilen Belgeler :
1) 4 adet vesikalık fotoğraf
2) T.C. Kimlik fotokopisi

EK: Mühendis Alımı Başarı Listesi için Tıklayınız