Selçuk mahallesi 173 ada 108 parsele ait İznik 1/1000 ölçekli sur dışı revizyonu askı ilanı

0
883

SELÇUK MAHALLESİ 173 ADA 108 PARSELE AİT İZNİK 1/1000 ÖLÇEKLİ
SUR DIŞI REVİZYONU ASKI İLANI

ASKI ÇIKIŞ: 25.12.2018
ASKI İNİŞ:24.01.2019