İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
526

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.01.2019 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi : Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 1.Blok No:7 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,  Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/C adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/E adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/G adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/K adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/Ü adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/Y adresinde kayıtlı işyeri,

Çakırca Mahallesi; 4 numaralı sanayi dükkanı,

Dırazali Mahallesi; 1.Kat Kahvehane,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir.Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok      No: 7-8 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 1.Blok No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 290,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 346,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası No:151/C adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/E adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/G adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/K adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/Ü adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/Y adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 80,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 95,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi; 4 numaralı sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 70,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir

Dırazali Mahallesi; 1.Kat Kahvehane aylık muhammen bedeli 200,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort