İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
887

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.01.2019 Cuma günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi : Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 1.Blok No:7 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,  Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/C adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/E adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/G adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/K adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/Ü adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/Y adresinde kayıtlı işyeri,

Çakırca Mahallesi; 4 numaralı sanayi dükkanı,

Dırazali Mahallesi; 1.Kat Kahvehane,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir.Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok      No: 7-8 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Sanayi Çarşısı 1.Blok No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 290,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 346,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası No:151/C adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/E adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/G adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/K adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/Ü adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/Y adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 80,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 95,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi; 4 numaralı sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 70,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir

Dırazali Mahallesi; 1.Kat Kahvehane aylık muhammen bedeli 200,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.