İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
319

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 08.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Hisardere Mahallesi; 224 sayılı parselde kayıtlı 1.401,53 m² zeytinlik,

 Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinlik, 717 ada 51 sayılı parselde kayıtlı 33.241,01 m²  zeytinlik,

Derbent Mahallesi; 936 ada 11 sayılı parselde kayıtlı 3.835,25 m² zeytinlik, 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinlik, 944 ada 154 sayılı parselde kayıtlı 4.245,21 m² zeytinlik, 944 ada 155 sayılı parselde kayıtlı 17.791,67 m² zeytinlik,

 Çiçekli Mahallesi; 512 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m² zeytinlik, 2750 sayılı parselde kayıtlı 3.932,00 m² zeytinlik, 2752  sayılı parselde kayıtlı 2.025,00 m² zeytinlik,

 Mustafalı Mahallesi; 1241 ada 85 sayılı parselde kayıtlı 652,93 m² zeytinlik, 1242 ada 41 sayılı parselde kayıtlı 733,40 m² zeytinlik,

 Müşküle Mahallesi; 3893-1625 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler, 868-1286-1589 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler, 1874-1875 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler, 2308 sayılı parselde kayıtlı 1.238,00 m² zeytinlik, 3412 sayılı parselde kayıtlı 5.400,00 m² zeytinlik,

 Çamdibi Mahallesi;  818-819 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler,

 Elbeyli Mahallesi;  1930 sayılı parselde kayıtlı 1.950,00 m² zeytinlik, 2433 sayılı parselde kayıtlı 6.200,00 m² zeytinlik,

Boyalıca/Kılıç Mahallesi; 166 ada 196 sayılı parselde kayıtlı 1.663,04 m² zeytinlik, 166 ada 197 sayılı parselde kayıtlı 1.395,58 m² zeytinlik, 167 ada 93 sayılı parselde kayıtlı 11.567,74 m² zeytinlik, 170 ada 65 sayılı parselde kayıtlı 12.251,47 m² zeytinlik,

3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Hisardere Mahallesi; 224 sayılı parselde kayıtlı 1.401,53 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.200,00 TL olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.   

 Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.780,00 TL olup, %3 geçici teminatı 673,00 TL’dir. 717 ada 51 sayılı parselde kayıtlı 33.241,01 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 20.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 2,036.00 TL’dir.

 Derbent Mahallesi; 936 ada 11 sayılı parselde kayıtlı 3.835,25 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.780,00TL olup, %3 geçici teminatı 673,00 TL’dir. 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 3.750,00 TL olup, %3 geçici teminatı 372,00 TL’dir. 944 ada 154 sayılı parselde kayıtlı 4.245,21 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.520,00 TL olup, %3 geçici teminatı 151,00 TL’dir. 944 ada 155 sayılı parselde kayıtlı 17.791,67 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 9.920,00 TL olup, %3 geçici teminatı 985,00 TL’dir.

 Çiçekli Mahallesi; 512 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 197,00 TL’dir. 2750 sayılı parselde kayıtlı 3.932,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 197,00 TL’dir. 2752 sayılı parselde kayıtlı 2.025,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir.

 Mustafalı Mahallesi;  1241 ada 85 sayılı parselde kayıtlı 652,93 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 700,00 TL olup, %3 geçici teminatı 70,00 TL’dir. 1242 ada 41 sayılı parselde kayıtlı 733,40 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 700,00 TL olup, %3 geçici teminatı 70,00 TL’dir.

 Müşküle Mahallesi; 3893-1625 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 7.300,00 TL olup, %3 geçici teminatı 725,00 TL’dir. 868-1286-1589 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 8.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 844,00 TL’dir. 1874-1875 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. 2308 sayılı parselde kayıtlı 1.238,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir. 3412 sayılı parselde kayıtlı 5.400,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.800,00 TL olup, %3 geçici teminatı 675,00 TL’dir.

 Çamdibi Mahallesi; 818-819 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 5.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 497,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi;  1930 sayılı parselde kayıtlı 1.950,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.550,00 TL olup, %3 geçici teminatı 253,00 TL’dir. 2433 sayılı parselde kayıtlı 6.200,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

 Boyalıca/Kılıç Mahallesi;  166 ada 196 sayılı parselde kayıtlı 1.663,04 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir. 166 ada 197 sayılı parselde kayıtlı 1.395,58 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup %3 149,00 TL’dir. 167 ada 93 sayılı parselde kayıtlı 11.567,74 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.300,00 TL olup, %3 geçici teminatı 626,00 TL’dir. 170 ada 65 sayılı parselde kayıtlı 12.251,47 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 9.700,00 TL olup, %3 geçici teminatı  963,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort