İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
552

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 08.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Hisardere Mahallesi; 224 sayılı parselde kayıtlı 1.401,53 m² zeytinlik,

 Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinlik, 717 ada 51 sayılı parselde kayıtlı 33.241,01 m²  zeytinlik,

Derbent Mahallesi; 936 ada 11 sayılı parselde kayıtlı 3.835,25 m² zeytinlik, 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinlik, 944 ada 154 sayılı parselde kayıtlı 4.245,21 m² zeytinlik, 944 ada 155 sayılı parselde kayıtlı 17.791,67 m² zeytinlik,

 Çiçekli Mahallesi; 512 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m² zeytinlik, 2750 sayılı parselde kayıtlı 3.932,00 m² zeytinlik, 2752  sayılı parselde kayıtlı 2.025,00 m² zeytinlik,

 Mustafalı Mahallesi; 1241 ada 85 sayılı parselde kayıtlı 652,93 m² zeytinlik, 1242 ada 41 sayılı parselde kayıtlı 733,40 m² zeytinlik,

 Müşküle Mahallesi; 3893-1625 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler, 868-1286-1589 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler, 1874-1875 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler, 2308 sayılı parselde kayıtlı 1.238,00 m² zeytinlik, 3412 sayılı parselde kayıtlı 5.400,00 m² zeytinlik,

 Çamdibi Mahallesi;  818-819 sayılı parselde kayıtlı zeytinlikler,

 Elbeyli Mahallesi;  1930 sayılı parselde kayıtlı 1.950,00 m² zeytinlik, 2433 sayılı parselde kayıtlı 6.200,00 m² zeytinlik,

Boyalıca/Kılıç Mahallesi; 166 ada 196 sayılı parselde kayıtlı 1.663,04 m² zeytinlik, 166 ada 197 sayılı parselde kayıtlı 1.395,58 m² zeytinlik, 167 ada 93 sayılı parselde kayıtlı 11.567,74 m² zeytinlik, 170 ada 65 sayılı parselde kayıtlı 12.251,47 m² zeytinlik,

3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Hisardere Mahallesi; 224 sayılı parselde kayıtlı 1.401,53 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.200,00 TL olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.   

 Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.780,00 TL olup, %3 geçici teminatı 673,00 TL’dir. 717 ada 51 sayılı parselde kayıtlı 33.241,01 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 20.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 2,036.00 TL’dir.

 Derbent Mahallesi; 936 ada 11 sayılı parselde kayıtlı 3.835,25 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.780,00TL olup, %3 geçici teminatı 673,00 TL’dir. 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 3.750,00 TL olup, %3 geçici teminatı 372,00 TL’dir. 944 ada 154 sayılı parselde kayıtlı 4.245,21 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.520,00 TL olup, %3 geçici teminatı 151,00 TL’dir. 944 ada 155 sayılı parselde kayıtlı 17.791,67 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 9.920,00 TL olup, %3 geçici teminatı 985,00 TL’dir.

 Çiçekli Mahallesi; 512 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 197,00 TL’dir. 2750 sayılı parselde kayıtlı 3.932,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 197,00 TL’dir. 2752 sayılı parselde kayıtlı 2.025,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir.

 Mustafalı Mahallesi;  1241 ada 85 sayılı parselde kayıtlı 652,93 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 700,00 TL olup, %3 geçici teminatı 70,00 TL’dir. 1242 ada 41 sayılı parselde kayıtlı 733,40 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 700,00 TL olup, %3 geçici teminatı 70,00 TL’dir.

 Müşküle Mahallesi; 3893-1625 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 7.300,00 TL olup, %3 geçici teminatı 725,00 TL’dir. 868-1286-1589 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 8.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 844,00 TL’dir. 1874-1875 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. 2308 sayılı parselde kayıtlı 1.238,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir. 3412 sayılı parselde kayıtlı 5.400,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.800,00 TL olup, %3 geçici teminatı 675,00 TL’dir.

 Çamdibi Mahallesi; 818-819 sayılı parselde kayıtlı zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 5.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 497,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi;  1930 sayılı parselde kayıtlı 1.950,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.550,00 TL olup, %3 geçici teminatı 253,00 TL’dir. 2433 sayılı parselde kayıtlı 6.200,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

 Boyalıca/Kılıç Mahallesi;  166 ada 196 sayılı parselde kayıtlı 1.663,04 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir. 166 ada 197 sayılı parselde kayıtlı 1.395,58 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup %3 149,00 TL’dir. 167 ada 93 sayılı parselde kayıtlı 11.567,74 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.300,00 TL olup, %3 geçici teminatı 626,00 TL’dir. 170 ada 65 sayılı parselde kayıtlı 12.251,47 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 9.700,00 TL olup, %3 geçici teminatı  963,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

 

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort