İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
644

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 08.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 sayılı parsel Belediye iş hanı 1. kat B Blok No:28-29 adresine kayıtlı iş yerleri,

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yeri, Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yeri,

Aydınlar Mahallesi;  No:88 adresinde kayıtlı Kahvehane, No:85/A adresinde kayıtlı iş yeri,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası No:151/Ö adresindeki işyeri,

Elbeyli Mahallesi; No:71 adresinde kayıtlı Lojman, No:12/C adresinde kayıtlı iş yeri, No:12/D adresinde kayıtlı iş yeri,

No:81/2 adresinde kayıtlı düğün salonu,

Dırazali Mahallesi; Muhtarlık binası iş yeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 sayılı parsel Belediye iş hanı 1. kat B Blok No:28-29 adresine kayıtlı iş yerlerinin muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir.

Aydınlar Mahallesi; No:88 adresinde kayıtlı Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir. No:85/A adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 70,00 TL ( KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası 151/Ö adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; No:71 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. No:12/C adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:12/D adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:81/2 adresinde kayıtlı düğün salonunun aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Dırazali Mahallesi; Muhtarlık binası iş yerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort