İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
388

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 08.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 sayılı parsel Belediye iş hanı 1. kat B Blok No:28-29 adresine kayıtlı iş yerleri,

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yeri, Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yeri,

Aydınlar Mahallesi;  No:88 adresinde kayıtlı Kahvehane, No:85/A adresinde kayıtlı iş yeri,

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası No:151/Ö adresindeki işyeri,

Elbeyli Mahallesi; No:71 adresinde kayıtlı Lojman, No:12/C adresinde kayıtlı iş yeri, No:12/D adresinde kayıtlı iş yeri,

No:81/2 adresinde kayıtlı düğün salonu,

Dırazali Mahallesi; Muhtarlık binası iş yeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 sayılı parsel Belediye iş hanı 1. kat B Blok No:28-29 adresine kayıtlı iş yerlerinin muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir.

Aydınlar Mahallesi; No:88 adresinde kayıtlı Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir. No:85/A adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 70,00 TL ( KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal sahası 151/Ö adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; No:71 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. No:12/C adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:12/D adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. No:81/2 adresinde kayıtlı düğün salonunun aylık muhammen bedeli 490,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 584,00 TL’dir.

Dırazali Mahallesi; Muhtarlık binası iş yerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort