İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
747

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 22.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Yeşil Cami Mahallesi: Sanayi çarşısı 3. Blok No:9 adresine kayıtlı iş yeri,

Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:10 adresinde kayıtlı işyeri,  Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:11 adresinde kayıtlı işyeri,  Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:12 adresinde kayıtlı işyeri,

Elbeyli Mahallesi;  No:51 adresinde kayıtlı kahvehane, No:14/C adresinde kayıtlı kahvehane,

Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 151/A adresinde kayıtlı kahvehane, Hal Sahası No:151/F adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,  Hal Sahası B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Müşküle Mahallesi; Yeni Kahvehane,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında yapılacaktır.

4-Yeşil Cami Mahallesi: Sanayi çarşısı 3. Blok N:9 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.

Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.  Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:11 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; No:51 adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. No:14/C adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 210,00 TL ( KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 250,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 151/A adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 650,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 775,00 TL’dir. Hal Sahası No:151/F adresinde kayıtlı işyerinin, aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal sahası D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.

Müşküle Mahallesi; Yeni Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 670,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 798,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.