İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
377

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 22.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Yeşil Cami Mahallesi: Sanayi çarşısı 3. Blok No:9 adresine kayıtlı iş yeri,

Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:10 adresinde kayıtlı işyeri,  Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:11 adresinde kayıtlı işyeri,  Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:12 adresinde kayıtlı işyeri,

Elbeyli Mahallesi;  No:51 adresinde kayıtlı kahvehane, No:14/C adresinde kayıtlı kahvehane,

Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 151/A adresinde kayıtlı kahvehane, Hal Sahası No:151/F adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,  Hal Sahası B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Müşküle Mahallesi; Yeni Kahvehane,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında yapılacaktır.

4-Yeşil Cami Mahallesi: Sanayi çarşısı 3. Blok N:9 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.

Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.  Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:11 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; No:51 adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. No:14/C adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 210,00 TL ( KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 250,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 151/A adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 650,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 775,00 TL’dir. Hal Sahası No:151/F adresinde kayıtlı işyerinin, aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal sahası D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.

Müşküle Mahallesi; Yeni Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 670,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 798,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort