İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
508

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 08.03.2019 Cuma günü saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süreli kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi : Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:5-6 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyeri.

Dereköy Mahallesi; No:84 adresinde kayıtlı işyeri,

Aydınlar Mahallesi; 710 ada 470 sayılı parselde kayıtlı 18.185,56 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 471 sayılı parselde kayıtlı 23.753,68 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 477 parselde kayıtlı 47.560,22 m² çayır vasfındaki taşınmaz,

Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı 16.425,00 m2 tarla

3-İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 480,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 572,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok   No:5-6 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 480,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 572,00 TL’dir. Konak Çarşısı 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 1.050,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 1.251,00 TL’dir.

Dereköy Mahallesi; No:88 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 70,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir.

Aydınlar Mahallesi; ( 710 ada 470 sayılı parselde kayıtlı 18.185,56 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 471 sayılı parselde kayıtlı 23.753,68 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 477 parselde kayıtlı 47.560,22 m² çayır vasfındaki taşınmazların ) 3 yıllık muhammen bedeli 175.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 5.250,00 TL’dir.

Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı  16.425,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 8.530,00 TL olup %3 geçici teminatı 847,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort