İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
200

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 29.03.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi: Kasaplar çarşısı No:7 adresine kayıtlı işyeri,

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri,

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:47 adresinde kayıtlı iş yeri, Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojman,

Çakırca Mahallesi; Pazaryeri No: 9 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi: Pazaryeri No:151/I adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında yapılacaktır.

4-Mahmut Çelebi Mahallesi: Kasaplar çarşısı No:7 adresine kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç)olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:47 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No:9 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Pazaryeri No:151/I adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 262,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort