İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
885

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 03.05.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı iş yeri, Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:10 adresinde kayıtlı iş yeri, Hizar Atölyeleri Akçeşme Sokak No:62/B adresinde kayıtlı iş yeri, Hizar Atölyeleri Akçeşme Sokak No:86 adresinde kayıtlı iş yeri,

Boyalıca Mahallesi:  Hal sahası No:151/I adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/K adresinde kayıtlı iş yeri, Hal sahası No:151/Ö adresinde kayıtlı iş yeri, Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı iş yeri,

Derbent Mahallesi: 1 Nolu köy kahvehanesi, Muhtarlık binası altı 2 Nolu kahvehane, Cami altında bulunan büfe,

Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi No:14/C adresinde kayıtlı kahvehane, Cumhuriyet caddesi No:51 adresinde kayıtlı Kahvehane, Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojman,

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No: 9 adresinde kayıtlı işyeri,

Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı iş yeri,

İnikli Mahallesi: Köy Kahvehanesi,

Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinlik,

Derbent Mahallesi; 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinlik,

Mahmudiye Mahallesi; 1813-1814 sayılı parselde kayıtlı tarla, 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarla, 537  sayılı parselde kayıtlı      2.550,00 m² tarla,

Dereköy Mahallesi; 440 sayılı parselde kayıtlı 475,00 m² zeytinlik,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:6 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:10 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 1.050,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.251,00 TL’dir. Hizar Atölyeleri Akçeşme sokak No:62/B adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hizar Atölyeleri Akçeşme sokak No:86 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Hal sahası No:151/I adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/ K adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası No:151/Ö adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi: 1 Nolu köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Muhtarlık binası altı 2 Nolu kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. Cami altında bulunan büfenin aylık muhammen bedeli 300,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 357,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:14/C adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 210,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 250,00 TL’dir. Cumhuriyet Caddesi No:51 adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No:9 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup,  %3 geçici teminatı 179,00TL’dir.

İnikli Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 190,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 226,00 TL’dir.

Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.780,00 TL olup, %3 geçici teminatı 673,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi; 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 3.750,00 TL olup, %3 geçici teminatı    372,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 1813-1814 sayılı parselde kayıtlı tarlanın yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00  TL’dir. 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup, %3 geçici teminatı 159,00 TL’dir. 537 sayılı parselde kayıtlı 2.550,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir.

Dereköy Mahallesi; 440 sayılı parselde kayıtlı 475,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 50,00   TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.
İLAN OLUNUR