İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
395

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 03.05.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı iş yeri, Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:10 adresinde kayıtlı iş yeri, Hizar Atölyeleri Akçeşme Sokak No:62/B adresinde kayıtlı iş yeri, Hizar Atölyeleri Akçeşme Sokak No:86 adresinde kayıtlı iş yeri,

Boyalıca Mahallesi:  Hal sahası No:151/I adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası No:151/K adresinde kayıtlı iş yeri, Hal sahası No:151/Ö adresinde kayıtlı iş yeri, Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı iş yeri,

Derbent Mahallesi: 1 Nolu köy kahvehanesi, Muhtarlık binası altı 2 Nolu kahvehane, Cami altında bulunan büfe,

Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi No:14/C adresinde kayıtlı kahvehane, Cumhuriyet caddesi No:51 adresinde kayıtlı Kahvehane, Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojman,

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No: 9 adresinde kayıtlı işyeri,

Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı iş yeri,

İnikli Mahallesi: Köy Kahvehanesi,

Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinlik,

Derbent Mahallesi; 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinlik,

Mahmudiye Mahallesi; 1813-1814 sayılı parselde kayıtlı tarla, 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarla, 537  sayılı parselde kayıtlı      2.550,00 m² tarla,

Dereköy Mahallesi; 440 sayılı parselde kayıtlı 475,00 m² zeytinlik,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:6 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:10 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 1.050,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.251,00 TL’dir. Hizar Atölyeleri Akçeşme sokak No:62/B adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hizar Atölyeleri Akçeşme sokak No:86 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Hal sahası No:151/I adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/ K adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 330,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 393,00 TL’dir. Hal sahası No:151/Ö adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi: 1 Nolu köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Muhtarlık binası altı 2 Nolu kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. Cami altında bulunan büfenin aylık muhammen bedeli 300,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 357,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:14/C adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 210,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 250,00 TL’dir. Cumhuriyet Caddesi No:51 adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No:9 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup,  %3 geçici teminatı 179,00TL’dir.

İnikli Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 190,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 226,00 TL’dir.

Aydınlar Mahallesi; 712 ada 179 sayılı parselde kayıtlı 5.265,50 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 6.780,00 TL olup, %3 geçici teminatı 673,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi; 937 ada 23 sayılı parselde kayıtlı 2.805,95 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 3.750,00 TL olup, %3 geçici teminatı    372,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 1813-1814 sayılı parselde kayıtlı tarlanın yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00  TL’dir. 530 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup, %3 geçici teminatı 159,00 TL’dir. 537 sayılı parselde kayıtlı 2.550,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 99,00 TL’dir.

Dereköy Mahallesi; 440 sayılı parselde kayıtlı 475,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 50,00   TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.
İLAN OLUNUR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort