İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
346

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 17.05.2019 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:3 adresinde kayıtlı iş yeri,

Konak Çarşısı E Blok 5-6 adresinde kayıtlı işyeri,

Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 parsel Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:28-29 adresinde kayıtlı iş yeri,

Yeşil Cami Mahallesi: 80 ada 12 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı çay ocağı ve bahçesi, 80 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kayıtlı kafeterya,

Boyalıca Mahallesi:  Hal sahası No:151/D adresinde kayıtlı işyeri,

Sarıağıl Mahallesi: Köy kahvehanesi,

Çamdibi Mahallesi: 2.Kat kahvehane,

Ömerli Mahallesi: 2.Kat köy kahvehanesi ve çay bahçesi,

Derbent Mahallesi:1 Nolu köy kahvehanesi,

Mahmudiye Mahallesi: Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.050,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.251,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok   No:5-6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir.

Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28-29 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: 80 ada 12 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı çay ocağı ve bahçesinin aylık muhammen bedeli 1.700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 2.026,00 TL’dir. 80 ada 1 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı kafeteryanın aylık muhammen bedeli 800,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 953,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Hal sahası No:151/D adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Sarıağıl Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi: 2.Kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup,  %3 geçici teminatı 179,00TL’dir.

Ömerli Mahallesi: 2.Kat köy kahvehanesi ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi: 1 Nolu Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi: Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 165,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 197,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort