İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
911

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 17.05.2019 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:3 adresinde kayıtlı iş yeri,

Konak Çarşısı E Blok 5-6 adresinde kayıtlı işyeri,

Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 parsel Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:28-29 adresinde kayıtlı iş yeri,

Yeşil Cami Mahallesi: 80 ada 12 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı çay ocağı ve bahçesi, 80 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kayıtlı kafeterya,

Boyalıca Mahallesi:  Hal sahası No:151/D adresinde kayıtlı işyeri,

Sarıağıl Mahallesi: Köy kahvehanesi,

Çamdibi Mahallesi: 2.Kat kahvehane,

Ömerli Mahallesi: 2.Kat köy kahvehanesi ve çay bahçesi,

Derbent Mahallesi:1 Nolu köy kahvehanesi,

Mahmudiye Mahallesi: Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.050,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.251,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok   No:5-6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir.

Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28-29 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: 80 ada 12 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı çay ocağı ve bahçesinin aylık muhammen bedeli 1.700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 2.026,00 TL’dir. 80 ada 1 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı kafeteryanın aylık muhammen bedeli 800,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 953,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Hal sahası No:151/D adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Sarıağıl Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi: 2.Kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup,  %3 geçici teminatı 179,00TL’dir.

Ömerli Mahallesi: 2.Kat köy kahvehanesi ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Derbent Mahallesi: 1 Nolu Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi: Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 165,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 197,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.