OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

0
281

İznik Belediye Meclisi Olağanüstü Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta başkanlığında meclis salonunda gerçekleşti. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı.

İznik Belediye Meclisi Olağanüstü Meclis toplantısı, Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İlçemize hizmetleri daha hızlı ve temiz verebilmemiz için alacağımız kararlar çok önemli. Bugüne kadar aldığımız ve alacağımız kararlar ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

İlçemiz Göllüce Mahallesi Köyiçi Mevkii 640 ada 5 parselde bulunan kargir kahvehanenin  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.İlçemiz Elbeyli Mahallesi Hespekli Mevkii 1162 ada 9 parselde bulunan torf deposunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince  10 yıl süre ile kiraya verilmesinin görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

İlçemiz Candarlı mah.780 ada 250- 251 parsel sayılı taşınmazlar üzerine yapılacak olan kırsal turizm amaçlı 1/1000 uygulama imar planı (mevzi imar planı) ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülerek oy çokluğu kabul edildi. İlçemiz 1/1000 ölçekli sur dışı imar plan revizyonu için verilen imar plan değişikliği dilekçelerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 3 adet 4×2 hidrolik sıkıştırmalı ve 8+1 m3 hacimli çöp kamyonu, 1 Adet Panelvan Ambulans tipi 4×2 hasta taşıma nakil aracı, 1 Adet çift kabinli 4×2 damperli açık kasa kamyonet, 1 Adet 4×2 tek kabin kamyonet, 1 Adet 4×2 sulama tankeri, 1 Adet 4×2 Otomobil, Alınması hususunun Belediye Meclisince görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemizin ihtiyacı olan, 3 Adet 4×2 hidrolik sıkılaştırmalı ve 8+1 m3 hacimli çöp kamyonu, 1 Adet panelvan Ambulans tipi 4×2 hasta taşıma nakil aracı, 1 Adet kabinsiz elektrikli Lastik tekerlekli 4×2 arka çekiş sistemli elle kumandalı yol süpürme aracı, Çift kabinli 4×2

damperli açık kasa kamyonet Alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin) TL kredi kullanılmasının ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesinin görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Sizlere zahmet verdik. Bu Temizlik araçları bizim için çok önemli idi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olunuz” diyerek Olağanüstü Meclis toplantısını sonlandırdı.