İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
589

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 09.08.2019 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak İhaleyle -3- yıl, Göllüce Mahallesi 640 ada 5 parselde kayıtlı Kargir Kahvehane ve Elbeyli Mahallesi Hesbekli Mevkii 1162 ada 9 parselde kayıtlı Torf Deposu -10- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101 adresinde kayıtlı işyeri,

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi: Gölcük Caddesi Tuvaletler ve Otopark,

Mahmut Çelebi Mahallesi: Kasaplar Çarşısı No:(8-10-12) adresinde kayıtlı işyeri,

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Mezbaha Tesisleri Tüp Deposu,

Elbeyli Mahallesi:  Hesbekli Mevkii 1162 ada 9 parselde Kayıtlı Torf Deposu,

Bayındır Mahallesi: 1067 parselde kayıtlı 2.200,00 m² taşınmaz,

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No:14 adresinde Kayıtlı işyeri,

Yörükler Mahallesi: Yörükler Sokak No:91 Kat:2 adresinde kayıtlı işyeri,

Dırazali Mahallesi: Muhtarlık Binası 2. kat işyeri,

Göllüce Mahallesi: 640 ada 5 parselde kayıtlı Kargir Kahvehane,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.000,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.192,00 TL’dir.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi: Gölcük Caddesi Tuvaletler ve Otoparkın aylık muhammen bedeli 1.000,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.192,00 TL’dir.

M.Çelebi Mahallesi: Kasaplar Çarşısı No:(8-10-12) adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.200,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.430,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi: Belediye Mezbaha Tesisleri Tüp Deposunun aylık muhammen bedeli 370,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 441,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi: Hesbekli Mevkii 1162 ada 9 parselde bulunan Torf Deposunun yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 956,00 TL’dir.

Bayındır Mahallesi: 1067 parselde kayıtlı 2.200,00 m² taşınmazın yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 199,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 225,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 269,00 TL’dir.

Yörükler Mahallesi; Yörükler Sokak No:91 Kat:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir.

Dırazali Mahallesi: Muhtarlık Binası 2. Kat işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Göllüce Mahallesi: : 640 ada 5 parselde kayıtlı Kargir Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.435,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.